3.1.1. Separació de Mescles

Les substàncies pures que formen una mescla es poden separar utilitzant procediments físics. El mètode emprat depèn fonamentalment de les propietats de les substàncies que es volen separar (mida de partícula, punt d’ebullició, densitat, etc). Existeixen multitud de tècniques, les més usuals són:

Per separar mescles heterogènies.

heterogéneasSedàs

És un procediment que s’empra per separar mescles heterogènies sòlides on un dels components té una mida molt diferent a l’altre. Ex: Arena i pedres. L’empleament d’un sedàs o filtre es basa en la diferència de mida de les diferents partícles que formen la mescla. La partícula sòlida més grossa queda atrapada en el sedàs, mentre que les més petites el travessen.

Filtració

La filtració és un procediment que s’empra per separar mescles heterogènies sòlid-líquid on el sòlid és insoluble en el líquid. Ex .: Sorra i aigua. La filtració també es basa en la diferència de mida. Les substàncies sòlides queden retingudes en el filtre mentre que les partícules del líquid el travessen.

Separació magnètica

La separació magnètica és un procediment que s’empra quan un dels components de la mescla és ferromagnètic (Fe, Ni, Co), el qual se separa de la resta emprant un imant. Es basa, doncs, en la diferència de les propietats magnètiques. Els metalls s’adhereixen als imans

Decantació

La decantació és un procediment que s’empra per separar mescles heterogènies de líquids immiscibles amb diferent densitat. Per a aquest procediment s’usa un embut anomenat embut de decantació, que té una vàlvula a la part inferior. Quan els dos líquids estan clarament separats, la vàlvula s’obre i surt el primer que és el líquid de major densitat. Ex: Aigua i oli.

Per separar mescles homogènies.

homogènies

Cristal·lització

La cristal·lització és un procediment que s’empra per separar mescles homogènies d’un sòlid dissolt en un líquid. Aquesta tècnica consisteix a fer que cristal·litzi un solut sòlid a fi de separar-lo del dissolvent en el qual està dissolt. Per a això és convenient evaporar part del dissolvent o deixar que el procés passi a temperatura ambient. Si l’evaporació és ràpida s’obtenen cristalls petits i, si és lenta, es formaran cristalls de major grandària.

Destil·lació

La destil·lació és un procediment que s’empra per separar mescles homogènies de dos líquids miscibles que bullen a temperatures molt diferents o també un sòlid que té un líquid dissolt.

És el cas, per exemple, d’una dissolució de dos components, un dels quals és volàtil (és a dir, passa fàcilment a l’estat gasós). Quan es fa bullir la dissolució continguda en el matràs, el component volàtil, que té un punt d’ebullició menor, s’evapora i deixa un residu de solut no volàtil. Per recollir el dissolvent així evaporat es fa passar per un condensador pel qual circula aigua freda. Aquí es condensa el vapor, que cau en un got o en un erlenmeyer.

Exemple: Aquesta tècnica s’empra per separar mescles d’aigua i alcohol. L’alcohol és més volàtil que l’aigua i és la primera substància en bullir, refredant després i separant així l’aigua.

Cromatografia

La cromatografia és un procediment que s’empra per separar els diferents components d’una mescla homogènia aprofitant la seva diferent afinitat per un dissolvent.

En totes les tècniques cromatogràfiques hi ha una fase mòbil, que pot ser un líquid o un gas, i una fase estacionària, que sol ser un sòlid. Els components de la mescla interaccionen en diferent forma amb la fase estacionària. D’aquesta manera, els components travessen la fase estacionària a diferents velocitats i es van separant.

Un exemple, és la cromatografia en paper, un procés molt utilitzat en els laboratoris per a realitzar unes anàlisis qualitatives ja que, malgrat no ser una tècnica molt potent, no requereix de cap tipus d’equipament. La fase estacionària està constituïda simplement per una tira de paper filtre. La mostra es diposita en un extrem col · locant petites gotes de la dissolució i evaporant el dissolvent. Després el dissolvent emprat com a fase mòbil es fa ascendir per capil · laritat. És a dir, es col · loca la tira de paper verticalment i amb la mostra del costat de baix dins d’un recipient que conté fase mòbil en el fons.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s