11.2. Mesura i representació de forces

L’unitat del Sistema Internacional per mesurar les forces és el newton (N). Un newton es defineix com la força que cal aplicar a una massa d’un quilogram (kg) per tal que adquireixi una acceleració d’ 1 m/s2. També s’utilitzen altre tipus de unitats com el quilopond (kp), la lliura (lb), etc.

L’aparell que mesura la intensitat d’una força s’anomena dinamòmetre. La seva estructura és ben senzilla: una molla amb un indicador dintre d’un tub marcat amb una escala. El funcionament és el següent: com més gran sigui la força que s’apliqui al dinamòmetremés s’estirarà la molla i més marcarà l’indicador. Dit d’una alta manera, l’allargament de la molla del dinamòmetre, la deformació de la mollaés proporcional a la força que actua sobre ella.

El funcionament del dinamòmetre es basa en la Llei de Hooke: la força aplicada a una molla i l’allargament que pateix aquesta són directament proporcionals. La llei de Hooke s’expressa amb una equació matemàtica:

F = k · x

On:

  • F és la força que provoca la deformació,
  • x l’allargament de la molla i
  • k una constant pròpia de cada cos anomenada constant elàstica i ens indica si un cos presenta molta o poca resistència a ser deformat en aplicar-li una força.

La força és representa amb vectors

400px-Vector_07La força és una magnitud vectorial, això vol dir que per descriure-les necessitem conèixer el valor de la intensitat, i també la direcció, el sentit i el punt d’aplicació de la força.

  • El mòdul o intensitat: valor numèric que quantifica el nombre d’unitats que representa. Ex. Una força de 100N té un mòdul de 100. Quan representem les forces gràficament el mòdul ve donat per la llargada del vector que la representa, podem emprar escales en la representació.
  • La direcció: línia d’acció on actua.
  • El sentit: orientació del vector força dins la línia d’acció.
  • El punt d’aplicació: punt del cos on actua el vector força.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s