7.4. Impacte ambiental

S’anomena impacte ambiental a les conseqüències o efectes provocats per qualsevol acció que modifiqui les condicions de subsistència o de sustentabilitat d’un ecosistema, part d’ell o dels individus que ho composen. No existeix una valoració quantitativa universalment acceptada per a determinar el grau d’afectació d’un impacte, excepte aquells casos que l’acció que ho provoca està associada a una quantitat mesurable; per exemple, la concentració d’un determinat contaminant.

Existeixen tantes formes de classificar impactes com aspectes a estudiar sobre ells. Aquí es desenvolupen i exemplifiquen algunes d’aquestes classificacions.

CLASSIFICACIÓ DELS IMPACTES AMBIENTALS

EFECTES

POSITIUS

Millora de les condicions de sustentabilitat i/o subsistència d’un ecosistema o dels seus components

Millora del Turisme per restauració d’edificis

NEGATIUS

Empitjorament de les condicions de sustentabilitat i/o subsistència d’un ecosistema o dels seus components.

Empitjorament de la qualitat de l’aigua per l’avocament de clavagueram

ESPAI AFECTAT

LOCAL

Zones properes a l’origen del mateix

Soroll, vessaments puntuals,…

REGIONAL

Regió determinada més enllà de l’àmbit local

Accidents nuclears, Contaminació

GLOBAL

Afecten a tota la Terra

Efecte hivernacle

ESCALA TEMPORAL

PERMANENTS

Perduren en el temps, si no es corregeixen

Desaparició d’espècies, Esgotament de recursos,…

TRANSITORIS

Desapareixen quan desapareix la causa que el genera

Renous, Emissions gasoses, Afluència turística,…

FORMA D’ACCIÓ

DIRECTES

Actúen directament sobre el medi afectat

Emissions de efluentes gasosos. Abocament de contaminants a cursos d’aigua. Renous molests. Sobreexplotació agrícola

INDIRECTES

No actuen directament sobre el medi afectat.

Afectació dels aqüifers per lixiviació d’abocaments sobre sòl permeable. Afectació de la qualitat del sòl per tala indiscriminada.

CAPACITAT DE RECUPERACIÓ

IRRECUPERABLE

l’alteració del mitjà o pèrdua és impossible de reparar

Extinció d’una espècie

IRREVERSIBLE

Impossibilitat o dificultat extrema de retornar, per mitjans naturals, a la situació anterior a l’acció

Zones que es van degradant per erosió

REVERSIBLE

L’alteració pot ser assimilada per l’entorn, a curt, mitjà o llarg termini, pels processos naturals i mecanismes d’autodepuración del mitjà.

Contaminació d’un llac

MITIGABLE

L’alteració pot pal·liar-se o mitigar-se d’una manera ostensible, mitjançant mesures correctores.

Control de vessaments.

RECUPERABLE

L’alteració pot eliminar-se per acció humana

Forns de ciment clinker per a l’eliminació de determinats residus.

FUGAÇ

Quan cessa l’activitat, cessa l’impacte

Repoblació d’una espècie determinada després del tancament d’una instal.lació.

INTENSITAT

NOTABLE

destrucció parcial important del factor considerat.

CFC’s de tot el món sobre la capa d’ozó.

MÍNIM

destrucció mínima del factor considerat.

el meu frigorific sobre la capa d’ozó.

MIG O ALT

Alteració del medi amb repercussions compreses entre els dos punts anteriors

Tots els frigorífics de Mallorca sobre la capa d’ozó

EXTENSIÓ

PUNTUAL

Efecte molt localitzat

Instal·lació

PARCIAL

Amb incidència apreciable en el medi

Zona industrial

EXTREM

Efecte detectat en una gran part del medi.

Mor tota la població d’una determinada espècie arbòria

TOTAL

Efecte manifestat de manera generalitzada.

Mor tota flora i fauna propera a la zona de l’emplaçament

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s