7.3.1. Tipus de riscos ambientals

Ja hem vist abans que els riscos ambientals es poden classificar en dos grans grups; naturals i antropogènics. Anam ara a intentar fer una classificació una mica més exhaustiva:

RISCOS NATURALS

Relacionats amb la dinàmica interna i externa del planeta.

1. Geològics. 

Endògens. Derivats de la geodinàmica interna: terratrèmols, volcans, falles, tsunamis, etc.

Exògens. Derivats de la geodinàmica externa: Moviments de vessants, desbordaments, erosió, rambles, etc.

 • Subsidència.  Moviment d’una superfície en la qual la component vertical del desplaçament és clarament predominant sobre l’horitzontal. El fenomen de la subsidència apareix associat a l’explotació minera, la carstificació i les estructures halocinètiques (doms i diapirs). La subsidència és, juntament amb la contaminació d’aqüífers profunds, un dels dos principals problemes de la mineria subterrània. L’oposat de la subsidències és l’aixecament, el qual resulta en un increment de l’altitud.
 • Allaus. Massa de neu que cau i es precipita avall pel vessant d’una muntanya. Metafòricament, la paraula també és utilitzada per descriure una acumulació de fets en un moment determinat.
 • Esllavisades. Una esllavissada és un tipus de corriment o moviment de massa de terra, provocat per la inestabilitat d’un talús. Es produeix quan una gran massa de terreny es converteix en zonainestable i llisca pel que fa a una zona estable, a través d’unasuperfície o franja de terreny de petit gruix. Els lliscaments es produeixen quan a la franja s’aconsegueix la tensió tangencialmàxima en tots els seus punts.
 • Solifluxió. La solifluxió és el procés geomorfològic característic de zones de clima periglaciar (encara que pot donar fins i tot en els tròpics), consistent en el desplaçament massiu i lent per gravetat de formacions argiloses o altres tipus de sòl sobre el permafrost a causa de la plasticitat i fluïdesa adquirida per aquells quan absorbeixen gran quantitat d’aigua. La solifluxió és pròpia dels sòls que han estat afeblits per l’acció recurrent de gelades i en conseqüència, les característiques originals del terreny sovint estan molt alterades. En els climes periglaciars, l’alternança del gel i del desglaç fa que l’argila es precipiti en forma de capes molt fines en les quals és més fàcil el lliscament. Aquest pot generalitzar-se a tot un vessant de pendent moderat (solifluxió laminar) o es limita a una part que, en desenganxar, forma un nínxol de despreniment. En els climes menys freds, la solifluxió requereix majors proporcions d’argila o demarga en el terreny, i les colades solen ser de poca extensió. L’aigua que amara al terreny pot provenir del desglaç, en aquest cas el fenomen és qualificat de gelifluxión. També pot procedir d’infiltracions del mantell freàtic, però la majoria de les vegades estracta d’aigües pluvials o nívies.

2. Meteorològics. 

Provocats per l’acció de l’atmosfera:

 • Neu i gel
 • Pluges intenses, calabruix i tormentes
 • Inundacions súbites i en grans conques
 • Onades de fred i de calor
 • Vents forts (Ciclons i mangues marines)
 • Incendis forestals
 • Temporals marítims
 • Ciclons tropicals (Huracans)

3. Climatològics

 • Sequeres i desertificació. La desertificació és un procés de degradació ecològica en què el sòl fèrtil i productiu perd totalment o parcialment el potencial de producció. Això succeeix com a resultat de la destrucció de la seva coberta vegetal, de l’erosió del sòl i de la falta d’aigua, amb freqüència l’ésser humà afavoreix i incrementa aquest procés com a conseqüència d’activitats com el cultiu i el pasturatge excessius o la deforestació. Segons dades del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), el 35% de la superfície dels continents pot considerar com a àrees desèrtiques. Dins d’aquests territoris sobreviuen milions de persones en condicions de persistent sequera i escassetat d’aliments. Entre moltes coses es considera que l’expansió d’aquests deserts es deu a accions humanes

4. Biològics

 • Plagues. El concepte de plaga ha evolucionat amb el temps des del significat tradicional on es considerava plaga a qualsevol animal que produïa danys, típicament als cultius. Actualment ha de situar al mateix nivell que el concepte de malaltia de manera que s’ha d’entendre com a plaga a una situació en la qual un animal produeix danys econòmics, normalment físics, a interessos de les persones (salut, plantes conreades, animals, materials o mitjans naturals), de la mateixa manera que la malaltia no és el virus,bacteri, etc., sinó la situació en què un organisme viu (patogen)ocasiona alteracions fisiològiques en un altre, normalment amb símptomes visibles o danys econòmics. Aquest nou concepte permet separar la idea de plaga de l’espècie animal que la produeix, evitant establir classificacions d’espècies ‘bones’ i ‘dolentes’, i facilitant l’explicació de per què una espècie és beneficiosa en un lloc i perjudicial en un altre. Per explicar això es pot posar l’exemple del conill (Oryctolagus cuniculus) molt important a Europa per ser part fonamental de l’ecosistema mediterrani mentre que molt perjudicial a Austràlia, la plaga no ésel conill per se sinó la situació que es produeix en cadascuna de les regions i els danys econòmics que en deriven.
 • Epidèmies. Una Malaltia epidèmica o epidèmia és una Malaltia que apareix ennous casos en una població en un periode de temps AMB una incidència que sobrepassa substancialment Allò que és “normal”, basant-se en experiència recent. Per Tant, és una categoria una mica subjectiva i depén de què és “Allò que s’espera”. Una epidèmia pot estar restringida a un lloc o focus limitat (un brot Epidemic), més general (una epidèmia) o Fins i Tot global (pandèmia). Comque es basa en “Allò que s’espera” o és pensament, uns quants casos d’una malaltia molt rara com la ràbia, pot ser classificada com a epidèmia, mentre que un gran nombre de casos d’una malaltia comuna (com un refredat) no ho seria. Malalties comunes que ocorren a un nivell constant però relativament alt a la població són anomenats “endèmics”. Exemples famosos d’epidèmia inclouen la pesta bubònica de l’Europa medieval, coneguda com la “PestaNegra”, la gran epidèmia de grip de 1918 o l’epidèmia (pandèmia) actual de sida / Infecció per VIH.

5. Còsmics

 • Xoc d’objectes de l’espai esterior amb la Terra.
 • Contaminació biològico-espacial
 • Evolució del Sistema SolarLa evolución del Sistema Solar

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s