4.3.1. Defenses front a malalties infeccioses (A). Immunitat inespecífica.

Els organismes vius han desenvolupat diversos mecanismes per reconèixer i neutralitzar patògens mitjançant una resposta immunològica. Els mecanismes més sofisticats es van desenvolupar més recentment de forma conjunta amb l’aparició dels vertebrats

El sistema immunològic dels vertebrats com el dels éssers humans comprèn:

 • La resposta immune que es manifesta en els vertebrats inclou la capacitat d’adaptar-se per així reconèixer patògens concrets en forma més eficient.
 • Crea memòries immunològiques i permet brindar una protecció més efectiva durant futures trobades amb aquests patògens

1. Mecanismes de defensa front a una infecció

Existeixen dos tipus de mecanismes front a una infecció.

 1. Mecanismes Inespecífics o Immunitat natural:
  1. Externs: Pell i mucoses
  2. Interns: Inflamació, Fagocitosi, Sistema del complement, Inflamació i Febre
 2. Mecanismes Específics o Immunitat adquirida:
  1. Resposta immune cel·lular
  2. Resposta immune humoral

1.1. Barreres Externes

Hi ha un gran nombre de tipus de barreres que protegeixen d’infeccions de patògens, incloent barreres mecàniques, químiques i biològiques.

No obstant això, com els organismes no estan completament segellats enfront del medi extern, altres sistemes actuen per protegir les obertures del cos com els pulmons, l’intestí i el tracte genitourinari.


A. La pell actua com a:

 • Barrera mecànica
 • Sequedat
 • pH àcid
 • Descamació cel·lular
 • Suor
 • Flora normal (bactèries simbionts)

B. Les mucoses a través de:

 • Mecanismes específics: IgA secretora. És la classe predominant d’anticòs en les secrecions seromucoses de l’organisme tals com saliva, llàgrimes, calostre i secrecions respiratòries, gastrointestinals i genitourinàries. En sang, es troba com una molècula monomètrica, però en mucoses es troben en forma dimèrica (IgA secretora). La seva funció principal és identificar als antigens i impedir que es localitzen en les mucoses.
  • Inhibeix adherència bacteriana
  • Neutralitza virus i toxines
  • Impedeix l’absorció d’Ag per cèl·lules epitelials
  • Regula la secreció de moc
 • Mecanismes inespecífics:
  • Mucines. Mucopolisacàrids que resulten ser els ingredients principals de les mucositats. Es troba a la majoria de les glàndules secretores de mucositat i és el lubricant que protegeix les superfícies corporals de la fricció i l’er0sió.
  • Lisozima. també anomenada muramidasa, és un enzim  que danya les cèl·lules bacterianes catalitzant la hidròlisi de les càpsules de les pareds bacterianes. Les lisozimes són abundants en nombroses secrecions com la saliva, les llàgrimes i el moc.
  • Lactoferrina. També coneguda com lactotransferrina, és una proteïna globular molt abundant en fluids mucosos (llàgrimes, saliva, secrecions bronquials,…). Té una gran activitat microbiana (antibacteriana i antifúngica).
  • Peròxid d’hidrogen. És un antisèptic general. El seu mecanisme d’acció es deu als seus efectes oxidants: produeix OH i radicals lliures que ataquen una àmplia varietat de compostos orgànics, entre ells lípids i proteïnes que composem les membranes cel·lulars dels microorganismes. L’enzim catalasa degrada ràpidament el peròxid d’hidrgen, produint oxigen, que dificulta la germinació d’espores anaerobies.
  • Flora normal.

1.2. Barreres internes inespecífiques

També es diuen secundàries, constitueixen un conjunt de cèl·lules sanguínies amb capacitat fagocítica i de biomolècules inactivadores, com són:
a. Macròfags (mononucleats): fagociten antígens, cèl·lules nocives o cèl·lules velles alterades (‘cossos estranys’). (Poden actuar com a cèl·lules presentadores d’antígens (CPA), ja que després de digerir les substàncies estranyes o antígens, els presenten desemmascarats als limfòcits, iniciant la seva maduració i la resposta específica).
b. Granulòcits (polinucleats): alliberen histamina (vasodilatador) i altres substàncies, que desencadenen processos d’inflamació (flux de sang carregat de fagòcits i anticossos que van a digerir i eliminar activament als patògens, així com a possibles substàncies estranyes i cèl·lules mortes ).
c. Cèl·lules assassines o NK (natural Killer): són una varietat de limfòcits T que destrueixen cèl·lules danyades o infectades per virus o bacteris.
d. Sistema de complement: conjunt de proteïnes plasmàtiques que ajuden i complementen els mecanismes de resposta immune enfront de la invasió de patògens.
e. Citosines: proteïnes secretades pels leucòcits que reaccionen indiscriminadament davant qualsevol element estrany a l’interior del cos.
Les molècules proteiques esmentades juntament amb les cèl·lules contribueixen a l’anomenada resposta inflamatòria (inflamació), els símptomes són:
a. Rubor o enrogiment, en presentar més reg sanguini.
b. Calor, augment de la temperatura, que crea un ambient desfavorable per als microorganismes, a més potencia la capacitat destructiva dels leucòcits.
c. Tumor o inflor, per l’augment de la permeabilitat capil·lar.
d. Dolor, per estimulació de les terminacions nervioses que tracten d’immobilitzar la zona afectada.
Les fases d’una inflamació són:
 1. Lesió que provoca la ruptura de la pell
 2. Alliberament de mediadors. Molècules, d’estructura elemental, alliberades o sintetitzades pels mastòcits, (Histamina, Enzims proteolítics, Factors quimiotàctics, Heparina)
 3. L’alliberament dels mediadors provoca alteracions vasculars i efectes quimiotàctics que afavoreixen l’arribada de molècules i cèl·lules immunitàries (Granulòcits, Macròfags, NK) al focus inflamatori. Les cèl·lules fagociten als invasors. Aquestes cèl·lules provenen de la sang en la seva majoria, però també de les zones circumdants.
 4. Reparació. Total o parcial dels teixits fets malbé.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s