Tema 3. Dinàmica Terrestre

1. La Terra com a Planeta

2. Tectònica de Plaques.