1.3. Mètodes de les ciències

Etimològicament mètode significa CAMÍ. trobem:

  1. Processos d’investigació deductius: Associats a ciències formals. Processos de raonament lògic que permet derivar d’una o més proposicions donades (premisses) una altra proposició que és la conseqüència necessària i lògica(conclusió).
  2. Processos d’investigació inductius: Propis de les ciències experimentals. Raonament en el qual s’arriba a una conclusió general partint d’un conjunt de casos particulars obtinguts de l’experiència

MÈTODE CIENTÍFIC

El mètode científic es refereix a un conjunt de tècniques per investigar fenòmens, adquirir nous coneixements, o corregir i integrar coneixements previs. Normalment es basa en la recol·lecció d’evidència empírica, observable i mesurable, emprant els principis de raonament lògic. Aquestes tècniques permeten reunir un cos de dades fruit de l’observació i l’experimentació, a partir de les quals es poden formular teories.

Hi ha dos pilars bàsics del mètode científic:

 1. El primer és la reproductibilitat, és a dir, la capacitat de repetir un determinat experiment en qualsevol lloc i per qualsevol persona. De la mateixa manera donades unes determinades circumstàncies tothom pot observar, amb els mateixos instruments científics uns determinats fenòmens. L’observació es distingeix de l’experimentació en què mentre aquesta darrera es pot reproduir a voler, la primera es produeix sobre fenòmens espontanis. Aquest pilar es basa, essencialment, en la comunicació i publicitat dels resultats obtinguts.
 2. El segon pilar és la falsabilitat. És a dir, que tota proposició científica ha de ser susceptible de ser falsada. Això implica que es poden dissenyar experiments -o que es poden fer unes determinadesobservacions, per mitjà dels instruments científics adients, sempre que es donin unes condicions determinades- que en el cas de donar resultats diferents als predits negarien la hipòtesi posada a prova. La falsabilitat no és altra cosa que el modus tollendo tollens del mètode hipotètic deductiu experimental.

Elements del mètode científic

En general, totes les disciplines científiques segueixen aquests passos per arribar a coneixements vàlids:

 1. Observació: examen atent dels fenòmens que succeeixen en la natura. Aplicar atentament els sentits a un objecte o a un fenomen, per estudiar-lo tal i com es presenta a la realitat. Consisteix en la mesura de fets observables. A partir d’aquesta observació podem detectar un fet que no es pot explicar amb les teories que coneixem, o algun succés que les contradiu.
 2. Formulació d’hipòtesis: donar raons lògiques que justifiquin per què passen aquests fenòmens. Plantejament mitjançant l’observació seguint les normes establertes pel mètode científic. Una hipòtesi pot definir-se com una solució provisional a un problema donat.
 3. Experimentació: Mètode que consisteix en l’estudi d’un fenomen reproduït generalment en un laboratori. És la fase en què investiguem, recollim informació i pensem per veure si les hipòtesis són correctes. La hipòtesi es comprova o es rebutja observant les proves i totes les dades relacionades amb ella.
 4. Extracció de conclusions: Per veure si la hipòtesi inicial es confirma o no. Si és certa passem al pas següent; si no, hem de tornar a la formulació.
 5. Elaboració d’una teoria: Una teoria es defineix com un conjunt de conceptes, definicions i proposicions interconnectades, que en especificar les relacions de les variables, ofereixen una visió sistemàtica dels fenòmens amb el propòsit d’explicar-los.

SERENDIPIA

La imaginació i la sort juguen un important paper en ciència. La serendipia és un descobriment inesperat però sempre fruit de la tasca de recerca i tempteig de l’investigador i d’una ment oberta. La serendipia pot obrir noves vies d’investigació.

Un exemple va ser el descobriment de la penicil.lina per Fleming. Un cultiu bacterià es va contaminar al laboratori i la seva observació va posar de manifest la capacitat de la floridura per inhibir el creixement dels microbis. Es descobria així el primer antibiòtic.

Podem dir, doncs que la INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA es basa en aquests factors:

 • Es fonamenta en el dubte científic i l’autocrítica (necesitat de revisió constant).
 • És problemàtic-hipotètica.
 • —És empírica (basada en l’experiencia).
 • —És inductiva i deductiva a la vegada.
 • —És analític-sintètica (estudia els detalls per després obtenir una visió de conjunt).
 • —És selectiva i precisa.

ACTIVITAT

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s