Tema 1. Per què és necessari saber ciència?

La Ciència i la Tecnologia tenen avui dia una presència i una influència extraordinària en la nostra societat. Això fa que, per poder entendre el món i actuar com a ciutadans responsables, haguem adquirir coneixements científics. La ciència i la tecnologia afecten a tots els ciutadans en la nostra vida quotidiana. Centenars de decisions que hem de prendre al llarg de la nostra existència, estan relacionades amb la ciència, per això és cada vegada més important tenir una cultura científica. Per a diferenciar la multitud de missatges que rebem tots els dies els que són fiables de les que no ho són i diferenciar les opinions de les creences justificades científicament, hem de conèixer els trets que caracteritzen les ciències i adquirir les competències necessàries que ens permeti una comprensió crítica de la pràctica tecnocientífica, que ens condueixi a una presa de decisions fonamentada sobre els problemes del nostre temps, relacionats amb la ciència i la tecnologia i que afecten les nostres vides.

La ciència en una activitat humana l’objectiu final és millorar la nostra qualitat de vida. Des dels temps remots, la curiositat científica ha estat una constant que ha estimulat la reflexió i el procés d’aprenentatge a través de la investigació, l’assaig i l’error. Fer-se preguntes, observar, emetre hipòtesis i contrastar-les mitjançant l’experimentació formen una espiral contínua que porta al coneixement i al progrés.

La ciència és un procés obert, dinàmic i transversal, un cos de coneixements i una forma de plantejar-se els interrogants o problemes i d’intentar abordar la seva solució. Al llarg de la història, homes i dones de tot el món han posat la seva intel · ligència i el seu treball al servei del coneixement. Gràcies als seus contribucions la humanitat pot gaudir, encara de forma desigual però progressiva, d’una vida cada vegada millor.

La nostra vida és avui molt diferent i en moltes aspectes molt millor que la de fa uns segles. Quina explicació té això? La raó aquesta, entre altres, en un llarg procés de conquestes i creacions científiques, tecnològiques i socials, que assumim com “naturals” i que anem a posar de manifest al llarg del llibre.

El millor investigador científic no és la persona que dóna les respostes més exactes, sinó el que és capaç de formular les autèntiques preguntes correctes i centrals sobre els problemes que són objecte de la seva investigació.

Pensem que l’aprenentatge dels coneixements científics no ha de reduir exclusivament al seu component conceptual, sinó que ha d’integrar els problemes associats a aquests, abordant les aplicacions d’aquests conceptes, fonamentalment en els aspectes biològic, industrial o tecnològic i les seves implicacions socials i ambientals . Això ens porta a posar de manifest les profundes relacions entre la ciència, la tecnologia, la Societat i el medi ambient (relacions CTSA). L’enfocament CTSA pretén proporcionar a l’alumnat oportunitats per practicar certes habilitats d’investigació i comunicació com ara la lectura, la recerca d’informació, la discussió i confrontació d’idees, el treball en grup col · laboratiu, l’anàlisi i resolució de problemes i la presa de decisions fonamentades. Es tracta d’abordar interrogants o problemes associats a diferents necessitats humanes relacionades amb la Ciència, com ara els relacionats amb la salut, l’alimentació, el consum, el medi ambient, els materials industrials, les noves tecnologies de la informació i la comunicació o el propi coneixement. Segons Albert Einstein, per a un científic: “El més important és no deixar de fer-se preguntes”.

La inclusió de les activitats CTSA en el procés d’ensenyament aprenentatge millora la imatge de la ciència i dels científics, permet relacionar la ciència amb la vida quotidiana i l’entorn, és un factor motivador, connecta la ciència amb les seves aplicacions, amb la societat i el seu entorn, genera actituds crítiques positives cap a la ciència i el seu aprenentatge, afavoreix l’aprenentatge i el canvi conceptual, metodològic i actitudinal, contribuint a la integració de la ciència en la cultura i ajudant a conèixer i connectar amb les idees prèvies de l’alumnat, facilitant així la seva evolució.

  1. Activitats inicials
  2. Què és la ciència?
  3. Mètodes de les ciències
    1. Activitats relacionades amb el mètode científic
  4. Història de les ciències
    1. Activitats
  5. Límits de la ciència

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s