0.3. Exemplificació: Com promoure l’interès per la cultura científica?


Has de saber que …

 • La manca d’interès quan no rebuig a l’estudi de les ciències, associat al fracàs escolar en aquestes matèries d’un elevat percentatge d’estudiants constitueix un problema que té una especial gravetat, tant en els països del tercer món com en els països desenvolupats. Per això les Ciències per al Món Contemporani tracten de revertir l’escàs interès que les matèries científiques generen en els adolescents durant la seva educació secundària i la conseqüent falta de candidats per a estudis científics superiors.

 • Tot des de la perspectiva de la Dècada de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible (2005-2014), promoguda per Nacions Unides.

 • Per tot això es proposa utilitzar un enfocament que contribueixi a potenciar una Ciència:

  • “Cultural i humanística” per a tots.

  • Que ajudi a superar el rebuig que certs estudiants senten cap a la Ciència.

  • Que mostri la utilitat que per a ells i les seves vides futures pugui tenir el coneixement científic.

  • Que proporcioni un nivell d’acostament a les qüestions científiques assequible per als no especialistes.

 • En l’actualitat és notòria la presència de la tecno-ciència en els mitjans de comunicació que, a més de difondre informació, contribueixen de manera notable a la formació d’opinió pública ia la transmissió ideològica d’actituds, idees, creences i valors, la influència educativa no convé desestimar.

 • Abunden a la Xarxa pàgines institucionals, blocs i blocs especialitzats en divulgació científica amb lliure accés per a tots els usuaris. Avui més que mai és imprescindible una formació científica bàsica comuna per a tots els ciutadans.


La cultura científica. No pot haver cultura sense coneixement científic!

El filòsof de la ciència Mario Bunge, premi Príncep d’Astúries el 1982 explica que la Cultura és un sistema complex format per persones i objectes culturals (llibres, pintures, discos, teories científiques, partitures musicals, Internet, etc.) Que es mantenen units gràcies a la informació.

Així un piano és un objecte cultural, com també ho és una partitura musical, o la teoria de la gravitació universal, però totes elles no tindrien valor ni cap significat si les persones no tinguéssim la informació que relaciona els traços de tinta de la partitura ( les notes musicals) amb els sons que es poden extreure del piano, o el contingut de la teoria amb els interrogants o problemes que pretén explicar.

Una activitat cultural pot ser la creació d’un poema, o d’una teoria científica. Les activitats culturals generen objectes culturals que influeixen en la manera com les persones pensen, senten o actuen.

La ciència és també un objecte cultural creat per la humanitat. La ciència moderna, sorgeix en les societats europees cap al segle XVI i s’ha convertit en la manera de pensament més generalitzat de la societat actual més avançada.

Quan la Ciència, el coneixement científic, avança, la superstició retrocedeix i obtenim un coneixement més racional de les coses. A partir de la segona meitat del segle XIX, i al llarg del segle XX, la humanitat ha adquirit més coneixements científics i tecnològics que en tota la seva història anterior. La major part d’aquests coneixements han donat lloc a nombroses aplicacions que s’han integrat en la vida dels ciutadans, els que les utilitzen sense qüestionar, en molts casos, la base científica, la incidència en la seva vida personal o els canvis socials o mediambientals que es deriven.

La ciència és una activitat humana, creativa, que cerca la comprensió de la naturalesa, de la qual formem part, i el producte és el coneixement científic, obtingut mitjançant l’observació rigorosa, el raonament i la contrastació experimental. El seu objectiu és l’estudi de l’univers, de la matèria, és a dir, de tot allò que té propietats i canvis.

Activitats

 1. Resumeix les idees principals expressades en el text.
 2. Explica les diferències entre les teories científiques i les opinions.
 3. Indica algunes aplicacions científiques quotidianes que s’han integrat en les nostres vides
 4. Indica algun descobriment, invent o teoria científica del món contemporani de gran influència social.

ANTERIOR

Tema 1. Per què és necessari saber ciència?