0.2. Els problemes i interrogants que abordarem en les diferents unitats didàctiques

Has de saber que…

  • Tot coneixement sorgeix com un intent d’abordar la resposta a un interrogant o problema relacionat amb els nostres interessos o necessitats.

  • El coneixement científic ha estat construït, de manera provisional, intentant respondre a les grans preguntes que en cada època històrica ens hem plantejat, buscant regularitats per explicar els fenòmens o fer prediccions.

  • Hem associar a cada unitat didàctica, en els diferents temes d’aquesta matèria, quins són els interrogants o problemes centrals que volem respondre.

Quins problemes o interrogants podem abordar?

Selecciona i analitza alguns dels problemes generals, les grans preguntes plantejades en aquest curs de Ciències per al Món Contemporani, que justifiquen i constitueixen els continguts de les diferents Unitats Didàctiques i que són:

0. Què aprendrem aquest curs i com ho farem? (Didàctica de les Ciències)

1. Què és la Ciència, com treballen els científics i quins són les seves implicacions socials? (Epistemología. Sociologia)

2. Quin és l’origen de l’Univers i com ha evolucionat fins als nostres dies? (Cosmologia)

3. Quin és el nostre lloc en l’Univers i en què consisteixen les exploracions espacials? (Física. Astronomia. Astrofísica)

4. Com es va formar la Terra i quin ha estat el seu geodinàmica? (Ciències de la Terra. Geologia.)

5. Quan i com es va originar la vida i com han anat evolucionant les espècies? (Biologia)

6. Com es transmeten els caràcters hereditaris? (Biología. Genètica)

7. Què és la salut i quins són els estils de vida saludables? (Medicina. Ciències de la Salut)

8. Quins són els principals tipus de malalties i com combatre-? (Medicina)

9. Quins són els principals tipus de medicaments i les característiques de la recerca biomèdica? (Medicina)

10. Què és el genoma humà i en què consisteix l’enginyeria genètica? (Genètica molecular. Genòmica)

11. Què és la clonació, què són les cèl · lules mares i quines són les seves aplicacions? (Genètica molecular. Genòmica)

12. Quins són els límits de la investigació científica? (Bioètica)

13. Quins són els principals recursos, riscos i impactes del planeta, en què consisteix la situació actual d’emergència planetària i quins són els principals problemes glocals (alhora globals i locals) de la humanitat? (Física. Química. Biologia. Geologia. Ciències Ambientals)

14. Què és el desenvolupament sostenible i quines són les mesures polítiques, tecnològiques i educatives per avançar cap a una societat més sostenible? (Ciències Ambientals. Educació per a la Sostenibilitat)

15. Quins són els principals materials i quins són els nous materials que responen a les actuals necessitats? (Ciència dels Materials. Química. Tecnologia)

16. Què és la nanotecnologia i quines són les seves aplicacions? (Física. Química. Tecnologia)

17. Què llencem a les escombraries i com gestionem els residus? (Ciències Ambientals)

18. En què consisteix la revolució digital de la informació i quines són les seves aplicacions i conseqüències? (Ciències i Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

19. En què consisteix Internet i quines són les seves aplicacions i les repercussions del seu ús en la vida quotidiana? (Ciències i Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

FORMULA QUATRE PREGUNTES CONCRETES I ESPECÍFIQUES, D’INTERÈS, QUE ES PUGUIN RELACIONAR AMB LA TEMÀTICA D’AQUEST CURS, LA RESPOSTA DE LES QUALS T’AGRADARIA CONÈIXER (Feina per a casa)

ANTERIOR

SEGÜENT