0.1. Començant a caminar per les CCMC

Abans de començar: Perquè no t’atreveixes i contestes aquestes preguntes?    Test inicial

Has de saber que …

  • Les ciències, els coneixements científics, sorgeixen com a resposta a la curiositat humana.

  • L’aprenentatge de les ciències pot arribar a ser una interessant aventura que t’ajudarà a comprendre millor el món actual i a prendre decisions de forma fonamentada.

Per començar abordarem primer individualment i després en petits grups les següents activitats.

1. El 1976 Peacocke, dirigint-se a l’Associació de professors per a l’ensenyament de la ciència, qualificava la ciència com una apassionant aventura humana, i Albert Einstein es referia a la ciència com una aventura del pensamentCreus que pot ser també una interessant aventura aprendre ciència a les aules, fins i tot una aventura divertida i apassionant?

2. Per què pensa l’alumnat de manera tan diferent sobre el que suposa aprendre ciències? Creus que estudiar és un càstig o que pot ser gratificant i plaent?

3. Com aprenen els científics i com creus que ho fan els alumnes i les alumnes?

4. Què saps de les actituds dels científics en relació amb la seva tasca investigadora? I de l’actitud de l’alumnat en relació amb l’ensenyament de les ciències?

5. Per què no aprendre participant en la construcció dels coneixements científics, és a dir abordant la solució de problemes d’interès? Creus que l’alumnat ha d’intentar elaborar les seves pròpies explicacions?

6. Es pot aprendre investigant? Com es podria organitzar la classe en petits equips de recerca dirigits pel professor?

7. Què t’agradaria aprendre i investigar en les Ciències per al Món Contemporani d’1 º de batxillerat?

8. Els problemes centrals que anem a investigar en aquest curs són:

 Quina és la importància que té la ciència en la societat actual?

•  Quins són els principals interrogants i problemes que té plantejada la humanitat?

•  Quines són les principals línies d’investigació científica en l’actualitat i quines són les aplicacions de les mateixes?

•  Com treballen els científics? Com s’expliquen les propietats i els canvis en la matèria i quines són les aplicacions dels mateixos?

•  Quins creus que són les principals línies d’investigació científica i les diferents propietats i canvis de la matèria i les seves principals aplicacions?

9. Els canvis de la matèria i les seves aplicacions s’expliquen mitjançant interaccions i intercanvis materials i energètics, i constitueixen diferents línies d’investigació.

 Quins creus que són les principals línies d’investigació científica en l’actualitat ja quins problemes estan associades?

•  Quins creus que són els principals canvis materials i energètics que es produeixen en la matèria i quins fenòmens produeixen o en quins intervenen?

ANTERIOR

SEGÜENT