Introducció a l’assignatura

Si mirem al nostre voltant en el món que ens ha tocat viure. Què és el que veiem?

  • Persones. Ents biològics peculiars …
  • El medi natural. Aire, Roques, Plantes ….
  • Però, sobretot artefactes i construccions humanes, edificis,màquines, materials

Tots aquests materials han estat creats per la tecnologia actual.  I la tecnologia actual es basa en la ciència.

La Ciència té prestigi en la nostra societat (demostrat científicament en publicitat significa veritable). I a més, Científics i enginyers són les professions de més prestigi a Europa i Amèrica del Nord. Fa 300 anys moltes coses eren ben diferents.

En aquesta primera unitat, que anomenemunitatzero, volem compartir ambtots vostès el que aprendremaquestcurs i comhofarem. Creiem que, abansd’iniciar una tasca, és essencial el plantejar-se el perquè i el com de la mateixa. Això és el que elsconvidem a fer aquí, quan van a iniciar el primer curs de batxillerat. Volem convertir l’estudi de les ciències en un treballinteressant i creatiu, per això té una gran importància que cada un delsalumneselabori les seves pròpies explicacions i verifiqui la validesa de les mateixes. Això exigeix ​​una altra forma de treballdiferent a l’habitual, que hem de conèixer i al qualenshem de comprometre, per poder avançar amb èxit.

Per aprendre ciències has de comprometre’t a participar en la seva construcció a partir del que ja saps, no pots limitar-te a repetir de memòria el que digui el professor o el llibre. Els proposem “viure” al llarg d’aquest curs, una forma de treball que pren com a punt de partida les seves pròpies idees i intuïcions i impulsa a desenvolupar una tasca creativa per comprovar-les. Anem a organitzar la classe en petits grups, veritables equips de recerca dirigits pel professor, que els orientarà i ajudarà a vèncer les dificultats que vagin sorgint. D’aquesta manera, si poses interès, no només aprendràs molt més, sinó que adquiriràs una millor visió de la ciència i del treball científic. Al llarg del curs podrem analitzar i valorar la feina feta i la forma d’abordar, el que ens ajudarà a rectificar i poder millorar aquesta nova orientació de l’aprenentatge de les ciències.

Volem que et comprometis amb nosaltres a aprendre Ciències, que t’atreveixis a pensar per tu mateix, que aprenguis a analitzar problemes, a cercar informació ia tractar-la de forma adequada, que diguis el que penses i comparis després teves idees amb les dels teus companys i amb altres fonts d’informació. Aquest és el pacte que et proposem. Acceptes el repte? Bona feina!

Els continguts de les Ciències per al Món Contemporani poden aportar a l’alumnat:

  • Una determinada manera d’acostar als problemes, d’obtenir informació rellevant sobre aquests, analitzar-los, obtenir conclusions.
  • Criteris que ajudin a diferenciar entre opinions personals i conclusions d’una investigació, entre descriure i interpretar, entre ciència i pseudociència.
  • Capacitat per construir una argumentació sòlida amb un llenguatge precís, i en la qual s’estableixin relacions entre les idees exposades i les conclusions finals.
  • Capacitat per llegir i interpretar gràfiques, per establir correlacions entre les variables implicades en els problemes abordats o per buscar regularitats i formular preguntes al seu voltant.
  • Una perspectiva més clara de la “ciència frontera”, davant uns temaris de les matèries de modalitat dominats per continguts més formalitzats.
  • Una visió més clara de la utilitat social del coneixement científic i de la conveniència d’establir certs controls socials a la ciència ia la tecnologia.
  • Nous motius per interessar-se per les ciències i per fer millors usuaris de la informació científica.

Per poder començar hem de saber on estam, per això:

Descarrega i completa la següent Fitxa de l’alumne.

INICI

SEGÜENT