9.4. Les deformacions de les roques

Els processos interns de la Terra generen forces que actuen sobre les roques, deformant-les. El tipus de deformació resultant depèn de:

1) La intensitat i el temps durant el qual actua la força.

2) La naturalesa de la roca.

3) El lloc on es produeix la deformació.

Les deformacions de les roques es produeixen fonamentalment per l’acció de forces dirigides o esforços tectònics, on actuen un parell de forces. Si ho simplifiquem, hi podem distingir 3 mecanismes:

A) Tensió o tracció, constituït per dues forces aliniades, dirigides en sentits divergents. En produeix l’estirament i aprimament de la litosfera. Originen falles normals. El principal sistema de distensió ve representat pels sistemes de rifts oceànics.

B) Compressió. Es produeix una acció convergent i alineat de dues forces. És el cas contrari a l’anterior. En ambdós casos cada tipus produeix l’altre, secundàriament, per reacció. A les zones sotmeses a compressió es produeix l’apropament de blocs corticals, cosa que suposa un escurçament de l’escorça. Té lloc a les zones convergents de les plaques o zones de subducció. Com a resultat d’aquestes forces s’originen les noves serralades i a nivell més local les falles inverses i els plecs.

C) Cisalla. Quan actúen dues forces convergents i no alineades. El resultat sería una falla de desgarrament o una falla transformant

TIPUS D’ESFORÇOS

Distensió

Compressió

Cisalla

Escala Local

Comportament rígid

Falla normal

Falla Inversa

Falla de desgarrament

Comportament plàstic

Plec

Escala cortical

Vall en Rift

Orògen

Falla Transformant

Etapes en la formació de deformacions en les roques

Les deformacions que sofreixen les roques sotmeses a esforços creixents de mica en mica, poden passar per tres etapes:

1. Deformació elàstica: És aquella que en cessar la força deformant, la roca torna al seu estat inicial o queda molt poc deformada. En aquesta etapa la deformació és proporcional a l’esforç. Un exemple seria la deformació produïda per ones sísmiques.

2. Deformació plàstica (dúctil o contínua): Superat un cert límit, límit d’elasticitat , la roca es deforma plàsticament, és a dir, que en cessar l’esforç, la roca romandrà deformada encara que sense perdre la continuïtat del seus components. Resultat d’aquest tipus de deformació són els plecs.

3. Deformació fràgil (discontínua o per trencament). Superat un cert límit -límit de trencament- la roca es trenca. El resultat seran les falles i diàclasis. En aquestes dues darreres etapes, la deformació no és proporcional a l’esforç realitzat.

Els materials que absorbeixen els esforços sense trencar-se, es diu que han tingut un comportament dúctil, mentre que dels que es trenquen es diu que tenen un comportament fràgil. No obstant això, un mateix mineral es pot comportar d’una manera o d’altra en funció d’una sèrie de factors de deformació:

•  Pressió. El seu augment, incrementa el camp de plasticitat

Temperatura. També provoca un aument de la plasticitat. Com que la temperatura i pressió augmenten amb la profunditat, els materials més profunds es comporten més plàsticament

•  Presència de fluids.  El comportament d’un material és prou diferent quan és sec i quan es presenta saturat d’aigua o qualsevol altre líquid. Així, per exemple, les argiles són plàstiques quan estan xopes, i rígides quan estan seques

•  Velocitat de deformació. Una força intensa que actua sobtadament pot trencar els materials, mentre que una força aplicada molt de temps, pot produir una deformació plàstica.

3 thoughts on “9.4. Les deformacions de les roques

  1. Lucia No te compliques , en una cubeta de agua lanza una piedra e imagina como las ondas viajan en todas direcciones , no solo en un plano horizontal , vertical se mueven para todos lados igual sucede en un sismo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s