8.1. La Terra com a planeta

La Terra és el tercer planeta en distància respecte el Sol, el més dens i el cinquè en mida dels vuit planetes del sistema solar. És també el més gran dels quatre planetes terrestres del sistema solar. De vegades s’anomena món o el planeta blau.

Hi habiten milions d’espècies, incloent els humans; i és l’únic astre on se sap que hi ha vida. El planeta es va formar fa 4.540 milions d’anys, i hi va aparèixer vida en mil milions d’anys. La biosfera de la Terra ha alternat significativament l’atmosfera i altres condicions abiòtqiues, permetent la proliferació d’organismes aeròbics i la formació de la capa d’ozó que, juntament amb el camp magnètic terrestre, bloqueja la radiació solar perjudicial. Les propietats físiques de la Terra, així com la seva història geològica i òrbita, han permès que la vida persisteixi durant aquest període. S’espera que el planeta pugui tenir vida durant com a mínim 500 milions d’anys més.

L’escorça terrestre es divideix en diversos segments rígids, o plaques tectòniques, que es mouen per la superfície al llarg de molts milions d’anys. Un 71% de la superfície està coberta per oceans d’aigua salada, mentre que la resta consisteix en continents i illes que tenen llacs i altres fonts d’aigua que formen l’hidrosfera. No se sap res de l’existència d’aigua líquida en equilibri, que és necessària per tota forma de vida coneguda, a la superfície de cap altre planeta. Els pols estan coberts principalment de gel sòlid o banquises. L’interior del planetaroman actiu, amb una capa gruixuda d’un mantell relativament sòlid, i un nucli format per dues parts: l’extern, que és líquid i genera un camp magnètic, i l’intern de ferro sòlid.

La Terra interacciona amb altres objectes de l’espai, especialment el Sol i la Lluna. Actualment, la Terra orbita el Sol un cop cada 366,26 vegades que rota sobre el seu propi eix, que és equivalent a 365,26 dies solars o un any sideri. L’eix de rotació de la Terra està inclinada 23,4° respecte la perpendicular del pla orbital, produint variacions estacionals a la superfície del planeta amb un període d’u any tropical (365,24 dies solars). L’únic satèl·lit natural de la Terra, la Lluna, que va començar a orbitar-la fa uns 4.530 milions d’anys, crea les marees, n’estabilitza la inclinació axial i alenteix gradualment la rotació del planeta. Fa entre 3.800 i 4.100 milions d’anys, nombrosos impactes d’asteroide durant el Gran Bombardeig Tardà van provocar canvis significatius a l’ambient de la superfície.

8.1.1. Composició de la Terra

8.1.2. Estructura interna de la Terra

8.1.3. Atmósfera Terrestre

8.1.4. Hidrosfera Terrestre