1.3. L’estructura de les cèl·lules humanes

Dibuix esquemàtic d'una cèl·lula animal típica, tot mostrant els orgànuls principals. Orgànuls: 1 Nuclèol 2 Nucli 3 Ribosomes (punts foscos) 4 Vesícules 5 Reticle endoplasmàtic rugós 6 Aparell de Golgi 7 Citoesquelet 8 Reticle endoplasmàtic llis 9 Mitocondri 10 Vacúol 11 Citosol 12 Lisosoma 13 Centríols al centrosoma 14 Membrana plasmàtica

Dibuix esquemàtic d’una cèl·lula animal típica, tot mostrant els orgànuls principals.
1 Nuclèol
2 Nucli
3 Ribosomes (punts foscos)
4 Vesícules
5 Reticle endoplasmàtic rugós
6 Aparell de Golgi
7 Citoesquelet
8 Reticle endoplasmàtic llis
9 Mitocondri
10 Vacúol
11 Citosol
12 Lisosoma
13 Centríols al centrosoma
14 Membrana plasmàtica

Totes les cèl·lules del nostre cos, malgrat que presentin un aspecte diferent són genèticament iguals ja que procedeixen d’una única cèl·lula: el zigot, la qual es divideix infinitat de cops per mitosi fins a donar lloc a totes les cèl·lules del nostre cos.

Totes les cèl·lules de l’èsser huma per tant són eucariotes, ja que tenen un nucli dins del qual hi ha protegit el material genètic. Tot i que hi ha les diferencies cel·lulars totes presenten tres estructures comunes:

  • La membrana plasmàtica: capa prima que envolta la cèl·lula. La protegeix i en regula l’entrada de nutrients i la sortida de substàncies de rebuig. Està formada principalment per lípids i proteïnes.
  • El citoplasma: solució aquosa que es troba dins la membrana plasmàtica . Conté nombroses substàncies dissoltes i fibres de proteïnes que constitueixen el citosquelet. A l’interior del citoplasma hi ha els diferents òrganuls cel·lulars:

– Els ribosomes: responsables de la síntesi de proteïnes
– Els mitocondris: encarregats de la respiració cel·lular
– El reticle endoplasmàtic: responsable de l’emmegatzematge i el transport
de proteïnes i lípids
– El complex de Golgi: secreta diverses substàncies
– Els vacúols: amb funció d’emmagatzematge
– Els lisosomes: contenen substàncies amb funció digestiva
– El centrosoma: controla el moviment de la cèl·lula i participa en la divisió cel·lular
– etc….

  • El nucli: estructura esfèrica composta per:

– La membrana nuclear: és doble, envolta el nucli i està plena de porus
– El nucleoplasma: solució aquosa que està dins del nucli
– La cromatina: conjunt de llarges fibres d’ADN, associades a proteïnes que constitueixen
el material genètic que controla les funcions cel·lulars. Quan la cromatina es condensa,
forma els cromosomes
– El nuclèol: format per ARN i proteïnes, i s’encarrega dela formació de ribosomes.

Orgànul

Un orgànul és cadascuna de les parts formades per material orgànic microscòpic que formen part i, per tant, integren una cèl·lula i s’encarreguen de dur a terme les diferents funcions vitals cel·lulars. Cada orgànul té una funció específica. Hi ha molt tipus d’orgànuls, particularment en les cèl·lules eucariotes. Un orgànul és a una cèl·lula el que un òrgan és al cos, cada orgànul té una estructura i composició que en determina la seva funció. Els orgànuls s’han identificat històricament a través de la la microscòpia, i també han sigut identificats fent ús del fraccionament cel·lular. Hi ha orgànuls membranosos (que tenen una membrana lipídica) i altres que no en tenen. Dins d’alguns orgànuls membranosos es duen a terme reaccions metabòliques de caràcter energètic que finalitzen amb la producció final d’ATP. La gran majoria d’orgànuls són inapreciables al microscopi òptic a causa del fet que es troben al límit de resolució d’aquest tipus de microscopi, pel que el seu descobriment i descripció de l’estructura va lligat al desenvolupament del microscopi electrònic.

TASCA: ESQUEMA DE LA CÈL·LULA ANIMAL. ANATOMIA I FUNCIÓ DELS SEGÜENTS ORGÀNULS: Membrana Plasmàtica, Mitocòndria , Reticle Endoplasmàtic Rugós (RER) , Reticle Endoplasmàtic Llis (REL) , Embolcall Nuclear , Nuclèol , Nucli , Complex De Golgi , Vesícula De Transport , Citoesquelet , Peroxisoma , Ribosomes,

 

One thought on “1.3. L’estructura de les cèl·lules humanes

  1. Retroenllaç: 3 ESO | BIOLULIA

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s