Tema 3. Regne Vegetal

Les plantes són el grup d’organismes més abundants del planeta, els que produeixen matèria orgànica a partir de matèria inorgànica i, per tant, els que permeten l’existència dels animals i dels fongs, que som organismes que necessitem matèria orgànica per poder alimentar-nos. Dintre de les plantes podem diferenciar dos grups: les plantes inferiors o plantes sense flors, que són les molses i les falgueres, i les plantes amb flors, que son les gimnospermes, com per exemple els pins, que tenen unes flors molt poc vistoses, i les angiospermes, com per exemple els ametllers, que són les que tenen flors molt vistoses.