Tema 2. Moneres, protoctists i fongs

Quan visitem zones naturals ben conservades podem observar que els organismes pertanyen a un elevat nombre d’espècies diferents. Es diu que aquests llocs presenten un biodiversitat alta. És el contrari que passa en una ciutat o en un camp de cultiu, en els que els organismes o són tots de la mateixa espècie o pertanyen a unes poques espècies. La generació d’una nova espècie a partir d’una espècie anterior és un procés que necessita centenars de milers d’anys d’evolució. Des d’una perspectiva evolutiva es diu que la biodiversitat és la resposta dels éssers vius, mitjançant l’evolució adaptativa de les espècies, a la multitud d’ambients esdevinguts al llarg de la història de la vida a la Terra. Cada espècie té una sèrie de característiques, moltes vegades úniques, que els humans hem pogut aprofitar per la nostra alimentació o per curar les nostres malalties. Per tot això hem de mantenir amplis espais naturals on pugin continuar vivint totes les espècies. Com hi ha més de 3.000.000 d’espècies vives per facilitar el seu estudi s’han agrupat en cinc regnes diferents. A continuació es descriuen els primers 3 regnes.