Tema 1. La vida a la Terra

El nostre planeta presenta una gran biodiversitat; és a dir, compta amb una gran varietat d’éssers vius.

Alguns d’aquests organismes presenten una organització molt senzilla, però d’altres són molt complexes.

Encara que el nostre planeta presenta una gran biodiversitat, altres llocs de l’Univers explorats per la ciència no presenten cap indici de vida.

Què estudiarem?

  1. Les condicions per a la vida
  2. Així som els éssers vius
  3. Les cèl·lules i els seus tipus
  4. Les funcions vitals
  5. La classificació dels éssers vius
  6. Nivels d’organització; els cinc regnes

Abans de començar

  • La Terra està formada per quatre capes o esferes que interaccionen entre si: l’atmosfera, la hidrosfera, la geosfera i la biosfera.
  • Al nostre planeta es donen les condicions adequades per al desenvolupament de la vida.
  • Els éssers vius tenen unes característiques comunes, que els diferencien del que no és viu: realitzen les funcions vitals i estan formats per cèl·lules.
  • Els éssers vius s’agrupen en cinc grans regnes. Al seu torn, aquests grans grups es divideixen en altres més petits, que al seu torn se subdivideixen.